Industrirobot

Vi kan robotar

 

Med snart 14 års erfarenhet kan CEGE Parts sina robotar. Jag inledde min industrirobotkarriär hos ABB där vi (ibland) stod inför fel som ingen ännu visste vad de berodde på. Därför utvecklade jag en blodhundsliknande felsökningsteknik. Jag ger mig inte förrän roboten fungerar igen och hittills har jag aldrig lämnat en robotkund utan fullgjort uppdrag.

 

En sak har jag lärt mig, med sunt förnuft och logiskt tänkande kommer man långt. Men även om jag är fullproppad med kunskap ställer jag mig ödmjuk inför varje uppgift. En robot kan alltid göra mer, fyllas lite till och jag lär mig ständigt nytt.

 

 

Ska du automatisera?

Robotautomation är en framtidssäker investering som när den hanteras rätt är både driftsäker och lönsam. Poängen med en industrirobot är att den förenklar, effektiviserar och därmed växlar upp din produktion. Dessutom underlättar och förbättrar den arbetsmiljön för dina anställda. När den gör vad den ska vill säga. Mitt råd till dig är att du tar hjälp av mig redan på planeringsstadiet. När min erfarenhet får råda i samspel med dig har vi alla förutsättningar att göra rätt från början. Genom mitt breda kunnande minimeras felen och funktionen säkerställs. Ni får en robot som gör vad den ska, helt enkelt.

 

CEGE Parts vägleder dig i valet av industrirobot vare sig du vill automatisera en hel cell med sprillans nya robotar eller nyttja mitt nätverk för att hitta en prisvärd begagnad trotjänare. Jag håller kostnaderna nere genom att göra rätt produktionsupplägg, öka tillgängligheten och produktiviteten. Dessutom erbjuder jag service och teknisk support men ser till att du behöver mig så sällan som möjligt.

 

 

Simulering och utbildning

Alla robotar provkörs innan de går i skarp drift. Det gäller både nya som begagnade robotar. Programmen testas offline innan de sätts in i roboten. Simuleringen visar hur roboten kommer att fungera och underlättar när vi vill finna önskvärd takt och smidighet i produktionen.

 

Tro det eller ej, men jag är även en god pedagog. Roboten står hos dig, alltså är det din personal som ska arbeta med den. Beroende av produktionsupplägg lär jag dina medarbetare vad de behöver kunna för att i möjligaste mån upprätthålla en störningsfri produktion.

 

 

Service och teknisk support

Idag finns inte utrymme för en industrirobot som står still, därför är tillgänglighet en nyckelfaktor. För att förhindra kostsamma produktionsavbrott behövs förebyggande underhåll och snabba reparationer. Tillsammans med dig planerar vi för service som programoptimeringar och uppgraderingar. CEGE Parts erbjuder komplett service och underhåll på ABBs utbud av industrirobotar.

 

Det ska vara enkelt för dig eller den som nu kommer efter mig. Jag gör aldrig några mumbojumbolösningar där användarvänligheten hamnar längst ner på prioriteringslistan. Precis som jag löser problemen, med sunt förnuft och logiskt tänkande, så lämnar jag den dagliga driften till dig.